Noli Me Tangere Kabanata 4 (Buod, Mga Tauhan, Aral, atbp.)

Ang ikaapat na kabanata ng Noli Me Tangere ay may pamagat na “Erehe at Pilibustero,” kung saan ibinunyag ang masalimuot na kapalaran ng ama ni Crisostomo Ibarra.

Sa kabanatang ito, mababakas ang pagsasalaysay ng mga pangyayari na nag-ugat sa hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng simbahan at ng isang iginagalang na mamamayan.

Dito rin tayo binibigyan ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at lipunang Pilipino sa panahon ng Kastila.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 3 (Buod, Mga Tauhan, Aral, atbp.)

Maikling Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 4: Erehe at Pilibustero

Habang naglalakad sa plasa ng Binondo, nagbalik-tanaw si Ibarra sa kanyang bayan at ang hindi pagbabago nito. Sinundan siya ng Tinyente at ibinahagi ang kwento tungkol sa kanyang ama, si Don Rafael.

Si Don Rafael, isang mayamang mamamayan ng San Diego, ay kilala sa kanyang kabaitan ngunit may mga naiinggit sa kanya, kabilang na ang mga pari na pinangunahan ni Padre Damaso.

Ang hindi pagkumpisal ni Don Rafael ay naging simula ng kanyang mga problema. Inakusahan siya ng pagiging erehe at pilibustero matapos niyang awatin ang isang Kastilang inakusahang pumatay sa isang bata.

Naging komplikado ang kanyang kaso, at sa huli, siya ay namatay sa bilangguan, iniwan ng kanyang mga kaibigan.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan

Narito ang mga tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 4 – Erehe at Pilibustero:

Juan Crisostomo Ibarra

Anak ni Don Rafael, nagbabalik-tanaw sa kanyang bayan.

Don Rafael Ibarra

Ama ni Crisostomo, isang mayamang mamamayan ng San Diego na inakusahan ng maraming kasalanan.

Tinyente Guevarra

Nagbahagi ng kwento tungkol kay Don Rafael.

Padre Damaso

Isa sa mga paring naiinggit kay Don Rafael.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan

Plasa ng Binondo, kung saan naglalakad-lakad si Ibarra.

Talasalitaan

 • Dalamhati – hapis
 • Erehe – Isang taong laban o salungat sa mga turo ng simbahan
 • Inilakip – isinama
 • Kapanalig – kaanib
 • Karalitaan – kahirapan
 • Kinahinatnan – kinauwian
 • Masalimuot – magulo
 • Nagningning – nagkislap
 • Pahapyaw – bahagya
 • Pangangamkam – pangunguha
 • Paratang – maling hinala
 • Pilibustero – Isang taong itinuturing na mapanganib sa pamahalaan
 • Pinasasaringan – pinariringgan
 • Ulirat – kamalayan

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 4

Narito ang mga mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 4:

 • Hidwaan ng Simbahan at Mamamayan: Ang kabanata ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng simbahan at mga mamamayang may sariling paninindigan.
 • Epekto ng Paninira at Maling Akusasyon: Ang mapanirang-puri at maling akusasyon laban kay Don Rafael ay sumasalamin sa mga panganib ng hindi makatarungang hustisya.
 • Pagpapahalaga sa Katotohanan at Katarungan: Ang kaso ni Don Rafael ay nagpapakita ng kahalagahan ng katotohanan at katarungan sa isang lipunan.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 5 (Buod, Mga Tauhan, Aral, atbp.)

Naglalahad ng malungkot ngunit mahalagang aspeto ng lipunang Pilipino sa panahon ng Kastila ang kabanata 4 ng Noli Me Tangere.

Ang trahedya sa buhay ni Don Rafael ay isang paalala ng mga kahihinatnan ng mga hidwaan sa lipunan at ang kahalagahan ng pagiging makatarungan at makatotohanan.

Ang kabanatang ito ay nagbibigay-diin sa mga aral na maaaring magsilbing gabay sa ating kasalukuyang panahon.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

At ‘yan ang kabuuan ng ating aralin. Nawa’y nakatulong sa iyo ang kabanatang ito. Mangyaring ibahagi sa iyong mga kamag-aral at kaibigan upang sila rin ay makakuha ng kaalaman tungkol sa obra ni Rizal.

Huwag mo ring kalimutang i-share ang araling ito sa iyong mga social media platform! Pindutin lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan o nais pag-usapan hinggil sa ating paksa, malugod namin hihintayin ang iyong mga komento sa ibaba.

0 Shares
Share via
Copy link