Bakit Itim ang Kulay ng Uwak?

Panimula

Sa kalipunan ng mga alamat na humabi sa kultura ng bawat sibilisasyon, isa ang kuwento ng uwak na nagbigay-aral tungkol sa pagsunod at katapatan. Ang mga aral na ito ay patuloy na isinasalaysay sa bawat henerasyon, na tila ba hindi kumukupas ang kanilang kahalagahan sa paglipas ng panahon.

Ngayon, sa panahon ng digital na pagbabahagi, nais kong dalhin kayo sa isang paglalakbay pabalik sa kung saan ang mga ibon ay hindi lamang mga nilalang na lumilipad sa alapaap, kundi mga simbolo ng mga aral na nakatago sa likod ng kanilang mga pakpak.

Ang Kuwento ng Uwak at ng Kalapati

Nang likhain ng Bathala ang sangkatauhan, nilikha rin niya ang mga hayop at ibon upang makasama nila. Sa mga nilalang na ito, may dalawang ibon na kapwa kahanga-hanga ang kanilang kaputian at kagandahan ng tinig—ang uwak at ang kalapati.

Nang magpadala ang Bathala ng malawakang baha bilang parusa sa mga kasalanan ng mundo, tanging si Noah at ang mga nilalang na nasa loob ng kanyang arko ang naligtas. Sa loob ng arko, naging magkasama ang uwak at kalapati sa ilalim ng pangangalaga ni Noah.

Pagkalipas ng ilang panahon, ang tubig ay nagsimulang humupa, at dito nagsimula ang isang pagsubok na magpapabago sa kapalaran ng dalawang ibon.

Pinakawalan ni Noah ang uwak upang tuklasin kung humupa na nga ba ang tubig at ligtas nang manirahan sa lupa. Ngunit, sa halip na bumalik at magbigay ng balita, nadala ang uwak sa tukso ng gutom. Kinain niya ang mga labi ng mga hayop na namatay sa baha, isang gawain na hindi marapat sa kanyang kalinisan.

Sa kabilang banda, ang kalapati, nang siya’y pinakawalan, ay hindi lamang bumalik na may dalang magandang balita, kundi nagpakita rin ng katapatan sa kanyang misyon. Naantig si Noah sa katapatan ng kalapati at hinatulan ang uwak dahil sa kanyang pagkakamali.

Sa galit ni Noah, binigkas niya ang sumpa na magpapabago sa anyo at tinig ng uwak. Mula sa maputi, siya’y naging maitim, at ang kanyang tinig na dati’y kaaya-aya, ngayon ay naging paos at hindi na kasiya-siya.

Mula noon, ang uwak ay naging simbolo ng kawalan ng katapatan at ang kalapati ay naging simbolo ng kalinisan at kapayapaan. Ang uwak, na dati’y may magandang tinig, ngayon ay kilala na lamang sa kanyang paulit-ulit na “uwak, uwak.”

Mga Aral ng Kuwento:

  1. Ang pagsunod sa utos ay may kaakibat na responsibilidad na dapat gampanan nang may katapatan at integridad.
  2. Ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay mahalaga upang maiwasan ang tukso na maaaring humantong sa hindi kanais-nais na kahihinatnan.
  3. Ang katapatan ay isang katangiang nagbubunga ng tiwala at respeto mula sa iba.
  4. Ang pagkakamali ay may kaukulang bunga na maaaring makaapekto hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa imahe sa komunidad.
  5. Ang pag-una sa personal na kagustuhan kaysa sa pangkalahatang kabutihan ay maaaring humantong sa negatibong pagtingin ng lipunan.

Pagtatapos: Ang Kuwento Bilang Salamin ng Buhay

Sa pagbabahagi ng kuwentong ito, nawa’y magkaroon tayo ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga aral na maaaring magamit hindi lamang sa ating personal na buhay kundi sa mas malawak na konteksto ng ating pakikipag-ugnayan sa iba. Tulad ng uwak at ng kalapati, tayo man ay may kakayahang pumili ng landas na tatahakin—landas ng katapatan o landas ng kawalang katapatan.

12 Shares
Share via
Copy link