Ang Espesyal Na Panauhin
  • Save

Ang Espesyal Na Panauhin

Si Doña Inez ay isang mayaman. Isang araw ay nanaginip si Doña Inez. Sa kanyang panaginip ay nakausap niya si Hesus.

“Dadalawin kita sa bahay mo bukas,” sabi ni Hesus.

“Opo. Hihintayin ko po kayo!” sabi niya.

Masayang masaya si Doña Inez ng magising. Dadalawin kasi siya ng Panginoon.

Maaga kung gumising si Doña Inez pero mas maaga siyang bumangon ng araw na iyon. Agad niyang inutusan ang lahat ng katulong sa bahay na maglinis na mabuti. Nagpaluto rin siya ng masasarap na pagkain. Espesyal ang kanyang bisita at dapat lang maging espesyal ang lahat ng makikita nito. Mga alas-diyes ay handa na ang lahat. Malinis na malinis na ang bahay. Luto na ang mga pagkain. Naayos na ang mga bulaklak sa sala at komedor. Bihis na rin si Doña Inez. Suot niya ang mga alahas niya at magandang damit.

Isang batang pulubi ang dumating at nanghingi ng pagkain. Itinaboy ito ni Doña Inez sa halip na bigyan ng pagkain.

Bandang tanghali ay isang matandang gusgusin naman ang dumating. Uhaw na uhaw ito at gutom na gutom.

“Pahingi ng kaunting pagkain at tubig pakiusap ng matanda.”

BASAHIN DIN: Ang Buhay Nga Naman

Itinaboy din ito ni Doña Inez dahil mabaho ang matanda. Ayaw niyang maabutan ito ng espesyal niyang panauhin.

Nang makapananghali ay isa namang buntis ang dumating. Humingi din ito ng tulong pero hindi rin niya binigyan. Itinaboy din niya ito.

Maghapon siyang naghintay ngunit hindi dumating ang espesyal niyang panauhin.

Kinagabihan ay muling nanaginip si Doña Inez. Nakita niyang muli si Hesus. Sinumbatan niya ito.

“Naghanda ako at naghintay ngunit hindi kayo dumating,” sabi ni Dona Inez.

“Nagkakamali ka,” sagot ni Hesus. Sa katotohanan ay tatlong beses akong dumating pero hindi mo ako nakilala.”

Nang magising si Dona Inez ay naalala niya ang tatlong pulubing kanyang itinaboy.

Aral

  • Maging mabuti kanino man.
  • Tulungan ang mga nangangailangan anuman ang estado nila sa buhay.
3 Shares
Share via
Copy link