Ang Inang Matapobre

Ngayong araw ay ibabahagi namin sa inyo ang kwento ng “Ang Inang Matapobre,” isang maikling kwentong may aral tungkol sa pagmamahal, pag-unawa, at ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba.

Ang Inang Matapobre

Sa Barangay Mahinahon, kilala si Aling Cora bilang isang mayamang biyuda na may isang anak na si Liza. Dahil sa kanilang yaman, madalas maging mapagmataas si Aling Cora sa ibang tao sa kanilang barangay.

Isang araw, habang naglalakad sina Aling Cora at Liza, nakita nila ang ilang mga bata na naglalaro sa putikan.

“Liza, huwag kang lalapit diyan. Madudumihan ka lang ng mga batang ‘yan,” sabi ni Aling Cora, habang hinila palayo ang anak.

“Ngunit Inay, mukha naman silang masaya,” sagot ni Liza, na may bakas ng pagtataka.

Sa paaralan, si Liza ay naging kaibigan ng isang mahirap na batang babae na si Ana. Nalaman ito ni Aling Cora at hindi siya natuwa.

“Liza, hindi mo dapat pinapansin ang mga batang iyan. Iba ang ating estado sa buhay,” mariing sabi ni Aling Cora.

Ngunit hindi sumang-ayon si Liza. “Inay, mabait po si Ana. Hindi naman po mahalaga ang yaman para maging magkaibigan.”

Isang gabi, nasunog ang bahay ni Aling Cora dahil sa isang aksidente. Nawalan sila ng lahat. Ang mga kapitbahay na dating hinamak ni Aling Cora ang siyang unang tumulong sa kanila.

Sa gitna ng kanilang kahirapan, si Ana at ang kanyang pamilya ang nag-alok ng tulong at kanlungan kay Aling Cora at Liza.

Sa mga araw na sila’y magkasama, unti-unting naunawaan ni Aling Cora ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagiging mapagpakumbaba. Natutunan niyang pahalagahan hindi lamang ang yaman kundi ang pagtulong at pagkakaisa ng komunidad.

“Ana, salamat sa inyo. Mali ako sa aking pagmamataas. Ang tunay na kayamanan pala ay nasa puso at hindi sa bulsa,” sabi ni Aling Cora, na may luha sa kanyang mga mata.

Basahin din: Ang Matalinong Pintor

Aral sa Kwentong “Ang Inang Matapobre”

 • Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa materyal na bagay kundi nasa kabutihan ng puso at pagtulong sa kapwa.
 • Hindi dapat hinuhusgahan ang tao base sa kanilang katayuan sa buhay.
 • Ang pagiging mapagpakumbaba at pag-unawa sa iba ay mahalaga para sa tunay na kaligayahan at pagkakaisa.
 • Sa oras ng kagipitan, ang tunay na pagkatao ng isang indibidwal ay nasusubok at doon lumilitaw ang tunay na kayamanan ng pagmamahalan.

Mga Tanong:

 1. Ano ang pangunahing ugali ni Aling Cora na ipinakita sa simula ng kwento?
 2. Paano ipinakita ni Liza ang kanyang pagkakaiba sa ina pagdating sa pakikitungo sa ibang tao?
 3. Bakit hindi gusto ni Aling Cora si Ana bilang kaibigan ni Liza?
 4. Ano ang naging dahilan ng pagbabago sa buhay ni Aling Cora at ng kanyang anak?
 5. Paano ipinakita ng mga kapitbahay ang kanilang pagtulong kay Aling Cora kahit na siya ay matapobre sa kanila?
 6. Anong mahalagang aral ang natutunan ni Aling Cora mula sa kanyang karanasan ng pagkawala ng kanilang yaman?
 7. Bakit mahalaga ang karakter ni Ana sa pagbabago ng pananaw ni Aling Cora?
 8. Ano ang kahulugan ng sinabi ni Aling Cora na “Ang tunay na kayamanan pala ay nasa puso at hindi sa bulsa”?
 9. Paano nagpakita si Liza ng pagkakaiba sa pagtingin sa yaman kumpara sa kanyang ina?
 10. Anong pagbabago ang nangyari sa relasyon ni Aling Cora at ng kanyang anak na si Liza sa katapusan ng kwento?

Nawa’y naghatid ng mahahalagang aral at inspirasyon sa inyo ang kwento ng “Ang Inang Matapobre.” Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan hindi sa yaman at ari-arian, kundi sa kabutihan at pagmamahal na nasa ating mga puso.

Kung ang kwentong ito ay mayroong positibong epekto sa inyo o nagbigay ng bagong pananaw, hinihikayat namin kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Madali lamang itong gawin; pindutin lamang ang ‘share’ button na makikita sa inyong screen at i-post ito sa inyong mga social media accounts. Sa ganitong paraan, maaari rin nating maipalaganap ang mahahalagang aral na dala ng kwentong ito.

12 Shares
Share via
Copy link