Top Menu

Tongue Twisters: 40+ Tagalog Tongue Twister (Pampilipit-dila)

Naiinip ka ba? Bakit hindi anyayahan ang iyong mga pinsan o kaibigan na subukan ang tounge twister? Nakakalito man ang mga salitang ginagamit dito ngunit siguradong maaliw kayo.

Ang mga sumusunod na tagalog tongue twister ay hinati namin sa tatlong bahagi; ang easy, average at difficult.

Game na? Tara!

Easy Tongue Twisters

 1. Ang relo ni Leroy Rolex
 2. Botika, butiki, bituka
 3. Nakakapagpabagabag
 4. Buwaya, Bayawak, Buwaya, Bayawak, Buwaya, Bayawak, …
 5. Siopao, siomai, suman
 6. Ako ay biik, ikaw ay baboy!
 7. Aklat Pangkatagalugan
 8. Aba, bababa kaba Baba?
 9. Pugong bukid, pugong gubat
 10. Pitumput pitong puting tupa
 11. Pitumput-pitong puting pating
 12. Bababa ka ba? Bababa din ako!
 13. Ang bra ni Barbara ay nabara
 14. Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw.
 15. Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray.
 16. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.
 17. Pitongpu’t pitong butong puting patani
 18. Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, …
 19. Buwan ng Kabilugan,
  kabilugan ng buwan, …
 20. Ngipin ang nangangailangan ng ngubngob
 21. Tubig sa gumamugam na pinagumamugaman
 22. Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman.
 23. Notebook at aklat, notebook at aklat, notebook at aklat, …
 24. Minekaniko ni Moniko ang makina ng manika ni Monika.
 25. Betong Tutong alyas “ketong” ang hari ng mga bulutong.
 26. Ngumunguya at nangunguyakoy nang paa si Ka Ngarding.

Average Tongue Twisters

 1. Sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway.
 2. Tanso sa tasa, tasa sa tanso.
 3. Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.
 4. Tinuka ng pitong puting pato ang pitumpot-pitong puting puto
 5. Bagong bahay, bagong buhay. Bagong buhay sa bagong bahay.
 6. Palakang higa,
  laging nakahiga,
  kahihiga pa lamang,
  hihiga na naman.
 7. Sumuso ang sanggol na si Susie sa suso ni Susan na sumuso sa suso.
 8. Palakang dapa,
  laging nakadapa,
  kadarapa pa lamang,
  dadapa na naman.
 9. Pitumpu’t pitong puting putong ipinirito ng puting patong papito-pito
 10. Makati sa Makati,
  may pari sa Aparri,
  mahihilo sa Iloilo
  at may bagyo sa Baguio.
 11. Tumalon si Tonton sa malalim na balon sa ilalim ng talon sa taniman ng talong

Difficult Tongue Twister

 1. Isinayaw nang isinayaw ng mananayaw ang sayaw na isinasayaw ng mga mananayaw.
 2. Nagtanim nang nagtanim ang manananim ng tanim na itinatanim ng mga manananim.
 3. Palakang Kabkab,
  kumakalabukab,
  kaka-kalabukab pa lamang,
  kumakalabukab na naman.
 4. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bitbit sa balikat ng kanyang kalapit-kabalikat kapitbahay.
 5. Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena
 6. Mayamaya’y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan.
 7. Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.
 8. Humuli ng ahas si Pedro Penduko.
  Ang nahuling ahas ay biglang nagluko.
  Ang naglukong ahas nanuklaw kay Pedro.
  Ang nanuklaw na ahas tinodas ni Pedro
  kaya sila ngayon ay kapwa nadedo.

Alin sa mga tongue twister ang pinakamahirap at pinakamadali para sa’yo?

Leave us a comment. 🙂