Pamahiin: 280+ Mga Pamahiin ng mga Pilipino (The Ultimate List)
 • Save

Pamahiin: 280+ Mga Pamahiin ng mga Pilipino (The Ultimate List)

Ang mga Pamahiin o Superstitions sa wikang Ingles ay mga paniniwala ng mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi maipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang impluwensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan, at tagumpay sa buhay.

Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao. Mula pa noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay sinusunod na ito. Maging sa makabagong henerasyon, lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar o probinsya ay isinasabuhay pa rin ang mga pamahiing ito.

Atin laging tandaan na ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamahiin. Lumapit tayo sa Diyos na siyang nakaaalam ng bukas at siguradong sa bawat pagsangguni sa Kanya ay may kongkreto at malinaw na hinaharap tayong maaring lakaran sa tulong Niya.

SEE ALSO: Salawikain: 150+ Mga Halimbawa ng Salawikain o Kasabihan (with PDF)

Mga Halimbawa ng Pamahiing Pilipino

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pamahiin sa patay, pagbubuntis, kasal, binyag, paglilipat ng bahay at marami pang iba.


Mga Pamahiin sa Patay, Burol at Libing

 1. Ang sinumang magnakaw ng abuloy o anumang bagay na para sa patay ay magiging magnanakaw sa habambuhay.
 2. Bawal magpapakuha ng larawan na tatlo lamang dahil mamamatay ang isan.
 3. Bawal magpatay ng manok kung hindi pa nakakapagbabang luksa.
 4. Bumibisita ang yumao kapag ayaw umalis ang isang kulay tsokolateng paruparo.
 5. Hindi dapat magwalis kapag may patay sa bahay.
 6. Huwag kumanta habang nasa harap ng kalan dahil maagang mamamatay ang mapapangasawa.
 7. Huwag lumapit sa patay kapag may sugat dahil hindi ito gagaling.
 8. Huwag matutulog na paharap sa pinto dahil hihilahin ni kamatayan.
 9. Iwasang mauntog ang kabaong kapag inilalabas ng bahay para hindi mahirapan ang kaluluwa ng namatay.
 10. Kailangang gumising kapag may dumaang karo ng patay dahil baka isama ng namatay.
 11. Kapag mayroong pumasok na paniki sa loob ng inyong tahanan, ito ay nangangahulugang mayroong taong mamamatay.
 12. Kapag mayroong puting paru-paro sa inyong tahanan habang mayroong nakaburol, ibig sabihin ay malinis ang kaluluwa ng taong namatay.
 13. Kapag nakarinig kayo ng huni ng kuwago malapit sa inyong lugar sa hatinggabi, ibig sabihin ay mayroong mamamatay.
 14. kapag nanaginip na nalalagas ang ngipin ay may kamag-anak na mamamatay.
 15. Magpalit agad ng damit pagkagaling sa burol o pakikipaglibing.
 16. Magsiga sa harap ng bahay ng namatay para maging gabay nito sa pag-akyat sa langit.
 17. Masama ang magdala ng pagkaing nanggaling sa bahay na mayroong nakaburol sapagkat mamatayan rin ang isang kasambahay.
 18. Masamang mag-katay ng manok habang may nakaburol sa inyong tahanan sapagkat malamang na may sumunod na mamatay sa inyong pamilya.
 19. Masamang mangisda kapag mayroong namatay sa inyong tahanan.
 20. Masamang pumutak ang inahing manok kung gabi sapagkat malamang na mayroong mamatay sa inyong lugar.
 21. May mamamatay na mahal sa buhay kapag naggupit ng kuko sa gabi.
 22. May namatay na mahal sa buhay pag nakaamoy ng kandila o bulaklak.
 23. Paglalagay ng sisiw sa ibabaw ng kabaong ng mga namatay na sanhi ng krimen.
 24. Pagsasabog ng asin o bigas sa kabahayan ng namatay upang itaboy ang espirito.
 25. Palipasin ang tatlong araw bago maligo kapag namatayan.
 26. Sa libing, kailangang ihakbang ang mga bata sa ibabaw ng hukay ng yumao upang huwag itong balikan ng kaluluwa ng taong namatay.
 27. Umiiyak ang mga kaluluwa kapag umulan sa Todos los Santos.

Mga Pamahiin sa Buntis at Panganganak

 1. Ang babaing buntis na mahilig kumain ng kambal na saging ay mag-aanak ng kambal na sanggol.
 2. Ang balat ng isang sanggol ay palatandaang ang kanyang ina ay mayroong pinaglihiang hindi niya nakain. Kailangang hipuin ng isang buntis ang kanyang puwit upang sa puwit din ng bata mapunta ang magiging balat nito.
 3. Ang isang punong kahoy na maraming bunga ay malalanta at titigil sa pamumunga kapag ang bunga nito ay napaglihian ng isang buntis. Kailangang ihian ng kanyang asawa ang puno upang bumalik ito sa dating sigla.
 4. Ang sinumang lalaki ay maglilihi kapag nahakbangan ng kanyang asawang naglilihi.
 5. Huwag tumambay sa pintuan ang bisita ng buntis. Sa halip ay agad na pumasok sa loob ng bahay ang bisita upang hindi mahirapang manganak ang buntis.
 6. Kailangang gumapang pababa ng hagdan ang isang lalaki na nahihirapan sa panganganak ang asawa upang mapadali ang pagsisilang.
 7. Kapag buntis ang babae lalo at nakatira sa malalayong baryo ay kailangang mag-ingat sa tiktik.
 8. Kapag madalas na pumintig ang kaliwang bahagi ng tiyan ng isang buntis, siya ay magkakaanak ng babae. Kabaligtaran naman kapag sa kanan.
 9. Kapag mayroong nagaganap na eklipse, kailangang magsilabas ng bahay ang mga buntis upang hindi maging abnormal ang kanilang magiging anak.
 10. Kapag ngumiyaw ang pusa sa harap ng isang bahay, may babaing buntis sa bahay na iyon.
 11. Kapag pinagtawanan ng isang buntis ang isang taong may kapansanan, ang kanyang magiging anak ay magkakaroon din ng ganoong kapansanan.
 12. Kapag pinalo ng buntis ang isang hayop ay ganoon din ang magiging mukha ng sanggol na kanyang ipinagbubuntis.
 13. Kung mayroon kang kasambahay na buntis, masama ang pumatay ng tuko sapagkat malamang na mamatay rin ang sanggol sa kanyang sinapupunan.
 14. Masama ang magpakumpuni ng bahay kapag ang isang maybahay ay buntis dahil tiyak na mahihirapan itong manganak.
 15. Masama sa isang buntis ang maupo sa hagdan ng bahay.
 16. Paglihihan ang mga taong magaganda at gwapo para maging maganda at gwapo rin ang isisilang na anak.

Mga Pamahiin sa Bahay

 1. Hindi sinusuwerte ang bahay na ang front door ay hindi nakaharap sa kalye.
 2. Kapag ang hagdan ng bahay ay mayroong labintatlong baitang, ang may-ari ng bahay ay maagang mamatay o kaya ay maghihirap.
 3. Kapag magpapagawa ng bahay, ilagay ang pinto sa gawing silangan para masikatan ng araw, sa gayon ay maghahatid iyon ng suwerte sa mga nakatira doon.
 4. Kapag may bumahing habang ikaw ay paalis na ng iyong bahay, huwag mo nang ituloy ang iyong lakad dahil baka may sakunang mangyayari sa iyo.
 5. Kapag mayroong rocking chair sa inyong bahay, iwasang iwanan ito nang umuugoy sapagkat malamang sa sakyan ito ng masamang espiritu.
 6. Kapag nakabili ng biik, iligid mo ito sa poste ng inyong bahay ng pitong beses upang hindi ito maglayas.
 7. Malas ang anumang bahay na ginawa sa ika-13 ng anumang buwan.
 8. Sa babaeng may asawa, kailangang kanang paa palagi ang unang ihakbang tuwing uuwi ng bahay upang hindi masira ang kanilang pagsasama.

Mga Pamahiin sa Kasal

 1. Ang bagong kasal na misis ay magtahi/magdikit ng swan’s feather sa unan ni Mister upang maging tapat siya palagi.
 2. Ang makasalo ng bulaklak na inihagis ng babaing ikinasal ay susunod na mag-aasawa.
 3. Ang pagreregalo ng arenola ay buwenas para sa bagong kasal.
 4. Ang sinumang babeng sumunod sa dinaanan ng bagong kasal habang papasok sa simbahan ay makakapag-asawa rin sa lalong madaling panahon.
 5. Bigas at asin ang unang dapat na ipasok ng mga bagong kasal sa titirhan nilang bahay.
 6. Bubuwenasin sa buhay ang sinumang bagong kasal kapag ang kanilang alagang inahing manok ay putak nang putak.
 7. Buwenas para sa ikinakasal kapag umulan sapagkat nangangahulugan ito ng kasaganaan sa kanilang pagsasama.
 8. Dapat unahan ng lalaki sa paglabas ng simbahan ang babae para hindi maging ander de saya.
 9. Kailangang apakan ng babaeng ikinakasal ang paa ng lalaki habang papunta sa altar upang siya ang maging dominante sa kanilang pagsasama.
 10. Kailangang ihatid ng banda ang mga bagong kasal para itaboy ang masamang pangitain sa kanilang pagsasama.
 11. Kailangang iwasan ng mga ikakasal ang magbiyahe ng malayo dahil malapit sila sa disgrasya.
 12. Kailangang maglagay ng bulsikot ng pera ang babaing ikakasal sa damit para laging may pera.
 13. Kapag ayaw magsindi ang kandila ng sinuman sa ikinakasal, malamang na hindi magtagumpay ang pagsasama ng dalawa.
 14. Kapag namatay ang isa sa mga kandila ng mga ikinasal, ibig sabihing isa sa kanila ang unang mamatay.
 15. Kapag naunang tumayo ang babaeng ikinasal mula sa pagkakaluhod sa seremonya ng kasal ay magiging dominante ito. Kabaligtaran naman kapag ang lalaki ang nauna.
 16. Magkakahiwalay ang ikinasal kapag naghiwalay ang mga kalapati na pinalipad nila.
 17. Magpakasal makaraan ang babang luksa para huwag malasin.
 18. Malas ang magpakasal ng sukob sa taon.
 19. Malas na araw ang Biyernes kaya hindi dapat maglakbay, magpakasal o maglagay ng puhunan sa isang negosyo.
 20. Masama para sa magkapatid ang magpakasal sa loob ng iisang taon.
 21. Pagpapahatid ng lalaking ikakasal ng puso ng baboy, baka o kalabaw sa bahay ng babaing ikakasal upang ihayag ang katapatan ng pagmamahal.
 22. Pakainin ng matamis ang bagong kasal upang maging matamis din ang kanilang pagsasama.
 23. Para sa bagong kasal, ang sinumang maunang gumasta matapos ang kasal ang siyang magiging dominante sa kanilang pagsasama.
 24. Sinasabuyan ng bigas ang mga bagong kasal para maging masagana ang kanilang buhay.
 25. Sinasabuyan ng bulaklak ang mga bagong kasal bilang tanda ng kanilang pag-iibigan.
 26. Tiyakin ang magandang pagsasama sa pamamagitan ng pagsusuklay ng buhok ng bawat isa matapos ang seremonya ng kasal.

Mga Pamahiin sa Binyag

 1. Isang mabuting palatandaan kapag ang bata ay umiiiyak habang binibinyagan sapagkat ito ay nangangahulugang itinataboy ng agua bendita ang masamang espiritu sa bata.
 2. Kapag ang anak na bibinyagan ay panganay, kailangang ang lolo o kaya ay ang lola ang siyang pumili ng ipapangalan sa bata upang magkaroon ito ng mahaba at masaganang buhay.
 3. Kapag sabay na pabibinyagan ang anak na babae at lalaki, kailangang maunang binyagan ang lalaki sapagkat kapag nauna ang babae ay hindi tutubuan ng balbas ang lalaki paglaki samantalang magkakabalbas naman ang babae. Malamang din na magkabaligtad ang kanilang ugali.
 4. Makabubuti kapag pabibinyagan ang bata sa parehong araw rin na siya ay ipinanganak.

Mga Pamahiin sa Sanggol at Bata

 1. Ang ama ang dapat magputol ng pusod ng sanggol para maging maganda ang relasyon nila ng anak.
 2. Ang isang sanggol ay magiging maka-ama kapag dinamitan ito ng damit na ginamit na ng ama. Kabaglitaran naman kapag damit na nagamit na ng ina ang isinuot dito.
 3. Ang kutis o hitsura ng sanggol ay depende sa pinaglihian ng kanyang ina. Kapag mga mapuputi at magagandang bagay ang napaglihian ay ganun din ang magiging hitsura ng sanggol.
 4. Ang sinumang bagong silang na sanggol na umiyak nang malakas ay magkakaroon ng mahabang buhay.
 5. Ang sinumang batang mayroong dalawang puyo ay matigas ang ulo paglaki.
 6. Ang sinumang sanggol na makakain ng ari ng babaeng baboy ay magiging madaldal paglaki, ganun din naman kapag ari ng manok na babae ang ipinakain.
 7. Binabantayan ng anghel ang mga sanggol kapag naiiwang mag-isa.
 8. Dapat paliguan ng unang tubig-ulan sa buwan ng Mayo ang sanggol para hind maging sakitin.
 9. Huwag laging kargahin ang sanggol para hindi mamihasa.
 10. Ikumot sa sanggol ang damit ng ina para hindi nito hanapin ang ina kapag umalis ng bahay.
 11. Itago ang mga buhok at mga kuko ng bata sa unang pagkakataong ginupitan.
 12. Itago sa libro ang mga buhok na unang gupit ng bata para ito tumalino.
 13. Kapag ang isang bagong silang na sanggol ay dinamitan ng lumang damit, siya ay magiging matipid kapag lumaki.
 14. Kapag ang isang sanggol ay mahilig dumila, ibig sabihin ay mayroong pagkaing napaglihian ang ina nito na hindi na kain.
 15. Kapag ginupitan ng buhok ang isang batang wala pang isang taong gulang, lalaki itong matigas ang ulo. Gayundin kapag pinutulan ito ng kuko sa gayong edad.
 16. Kapag hinalikan ang sanggol habang dumudumi ito, magiging mabaho ang kanayang hininga paglaki.
 17. Kapag may bubuyog na dumapo sa sanggol habang natutulog, nangangahulugan na magkakaroon ng magandang kapalaran ang bata.
 18. Kapag naligtas sa isang sakuna ang isang sanggol o bata ay iniligtas ito ng kanyang anghel dela guwardiya.
 19. Kapag pinalo ng sandok o kaya ay hinalikan ang isang bata habang natutulog, lalaki itong pilyo o pilya.
 20. Lagyan ng lapis o anumang matulis na bagay ang ilalim ng unan ng sanggol upang tumalino paglaki.
 21. Lalantik ang pilikmata ng isang bata kapag sanggol pa lang ay ginupit na ito.
 22. Magiging bobo ang bata kapag inupuan ang libro.
 23. Masamang ipahalik ang sanggol sa kapwa sanggol sapagkat hindi ito matututong magsalita.
 24. Masamang magdaan sa bintana ang isang bata sapagkat malamang na lumaki itong isang magnanakaw o kaya ay magtanan ito kapag nag-asawa.
 25. Masamang maglagay ng pabango sa isang sanggol sapagkat siya ay kagigiliwan ng mga anghel kaya’t malamang na mamatay ito.
 26. Masamang malapitan ng pusa ang isang sanggol sapagkat inaagaw nito ang kanyang hininga.
 27. Maswerte sa sugal ang pinatuyong pusod ng sanggol na suhi.
 28. Pag maraming balat ang sanggol, mahilig kumain ng tsokolate ang ina noong buntis pa lang.
 29. Upang maging matalino ang bagong silang na sanggol, kailangang ibaon ang kanyang inunan sa lupa na mayroong kasamang lapis at papel.

Mga Pamahiin sa Bagong Taon

 1. Anuman ang iyong ginagawa o nararamdaman sa Araw ng Bagong Taon ay magpapatuloy sa loob ng buong taon.
 2. Buksan ang mga pinto at mga bintana sa pagpasok ng bagong taon para pumasok ang mga biyaya.
 3. Huwag gastusin ang perang papasok sa bagong taon.
 4. Huwag maliligo sa Araw ng Bagong Taon.
 5. Kapag malungkot sa araw ng bagong taon ay magiging malungkot sa buong taon.
 6. Magdadala ng suwerte kapag bumati ng “Happy New Year” sa bawat masalubong sa araw ng bagong taon.
 7. Magkakaroon ng suwerte kapag lalaki ang unang nakasalubong sa araw ng bagong taon.
 8. Magpaputok ng malalakas sa bagong taon upang itaboy ang malas.
 9. Magsiga eksaktong alas dose nang paglilipat ng taon upang itaboy ang masasamang espiritu.
 10. Magsuot ng mga damit na masaya ang kulay at may mga disensyong bilog sa pagsalubong sa bagong taon para suwertihin.
 11. Mas mabuti na makakita ng pera sa Araw ng Bagong Taon sa halip na gastusin ito.
 12. Para maging masagana ang buhay, maglagay ng isang dosenang bilog na mga prutas sa mesa sa pagsalubong sa bagong taon.
 13. Sa eksaktong alas dose ng bagong taon ay lumundag ng tatlong beses para tumangkad.
 14. Tiyaking puno ang mga lalagyan ng bigas at asin sa paglipat ng bagong taon upang maging masagana ang darating na taon.

Mga Pamahiin sa Pasko

 1. Ang batang isinilang sa araw ng Pasko ay may naghihintay na magandang kapalaran.
 2. Diretso sa langit ang sinumang mamatay sa araw ng Pasko dahil bukas ang pinto ng langit.
 3. Iwasang magsuot ng bagong sapatos sa araw ng Pasko.
 4. Magdadala ng suwerte kapag mahangin ang araw ng Pasko.
 5. Magiging maganda ang ani kapag maraming bituin sa langit sa araw ng Pasko.
 6. Pagpapalain ang mga ninong at ninang na malaking magregalo sa araw ng Pasko.

Mga Pamahiin sa Engkanto at Duwende

 1. Bago magtapon ng mainit na tubig sa lupa, magbigay muna ng hudyat sa mga duwende. Kapag sila ay nasalanta, sila ay maaaring maghiganti sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng sakit.
 2. Bago tumapak sa isang bundok ng mga langgam, manghingi muna ng paumanhin. Kung hindi, ikaw ay papaglaruan ng isang espiritu.
 3. Baligtarin ang damit kapag naliligaw dahil pinaglalaruan ng mga engkanto.
 4. Huwag iihi sa punso at gaganti ang mga engkanto.
 5. Huwag sirain o putulin ang isang puno ng balete dahil ito ay bahay ng mga enkantada at iba pang mga esperitu ng mga engkanto.
 6. Huwag sumipol o umawit sa gubat baka ikaw ay gayahin ng mga engkanto at maging dahilan ng iyong pagkakasakit.
 7. Iwasan ang pagputol sa mga punong pinaniniwalaang tinitirhan ng mga engkanto kasi babalikan ka nito.
 8. Kailangang ipatawas ang taong pinahihirapan ng sakit na hindi alam kung ano ang pinagmulan dahil baka nauusog, nababalis o kinukulam.
 9. Kapag nababati ng mga lamang lupa ay alayan ng pagkain ang mga ito.
 10. Kapag namamasyal kasama ang iyong mga kaibigan, lalo na sa gabi, dapat ay lagi kayong magkasama bilang isang grupo na pantay ang bilang. Kung hindi pantay ang inyong bilang, ang isa sa inyo ay kukunin ng mga espritu upang gawing pantay ang bilang.
 11. Kinukuha ng mga duwende ang mga damit na na iniwang nakasampay sa gabi.
 12. Lalong lalala ang mga taong nakukulam kapag ipinagamot sa doktor ang mga ito.
 13. Magdala ng luya sa mga ilang na lugar para hindi mapahamak sa mga engkanto.
 14. Maglagay ng luya sa iyong katawan kapag ikaw ay bumibisita sa mga lugar na hindi madalas puntahan ng ibang tao, upang ikaw ay hindi mapahamak sa mga kamay ng mga masasamang espiritu sa lugar na iyon.
 15. Maglagay ng mga puso ng bawang sa paligid ng bahay para hindi puntahan ng aswang.
 16. Magpasintabi kung dadaan sa mga nuno sa punso at baka magalit ay maghiganti ang mga ito sa pamamahitan ng pagbibigay ng sakit.

Mga Pamahiin sa Biyernes Santo

 1. Ang itlog na iniluwal nang Biyernes Santo ay hindi nabubugok.
 2. Huwag gumawa ang anumang ingay tuwing Biyernes Santo.
 3. Huwag lumabas kapag araw ng Huwebes at Biyernes Santo dahil ang mga masasamang engkantada ay nagsisipaglabasan sa mga araw na ito upang manakit ng mga tao.
 4. Huwag maliligo sa araw ng Biyernes Santo.
 5. Kapag ikaw ay nagbaon ng pusang itim na buhay sa araw ng Biyernes Santo, balikan at hukayin mo ito sa Biyernes Santo ng susunod na taon upang ang mga buto nito maging anting-anting.

Mga Pamahiin sa Paliligo

 1. Huwag maliligo bago magsugal.
 2. Huwag maliligo kapag ikaw ay gutom.
 3. Huwag maliligo matapos kumain.
 4. Huwag maliligo ng gabi dahil puputi ang dugo.
 5. Huwag maliligo pagkatapos magsimba.
 6. Huwag maliligo sa araw ng Biyernes.
 7. Huwag maliligo sa araw ng piyesta ni San Lazaro.
 8. Huwag maliligo sa hapon at sa gabi kapag may buwanang dalaw ang babae.
 9. Huwag maliligo sa hapon.
 10. Huwag maliligo sa ika-labing tatlong araw ng buwan.
 11. Huwag maliligo sa kabilugan ng buwan.
 12. Huwag maliligo sa kapag may bahag-hari.
 13. Huwag maliligo sa unang Biyernes ng buwan.

Mga Pamahiin sa Pusa at iba pang mga Hayop

 1. Ang pusa ay mayroong siyam na buhay.
 2. Bubuwenasin sa buhay ang sinumang mag-alaga ng puting kabayo.
 3. Hindi mahusay manghuli ng daga ang alinmang pusa na ipinanganak sa buwan ng Mayo.
 4. Ikaw ay bubuwenasin kapag ikaw ay nilapitan ng itim na pusa. Kabaligtarang naman ang mangyayari kapag nilayuan ka nito.
 5. Ikaw ay bubuwenasin kapag mayroong gagambang nahulog sa iyong ulo o mukha.
 6. Ikaw ay mamalasin sa buhay kapag ikaw ay pumatay o kaya ay nagwasak ng bahay ng gagamba.
 7. Isang masamang palatandaan kapag kayo ay nakarinig ng huni ng uwak malapit sa inyong tahanan sapagkat malamang na mayroong mangyayaring masama sa inyong pamilya.
 8. Isang masamang palatandaan kapag mayroong itim na pusang tumawid sa inyong daraanan sapagkat malamang na ikaw ay maaksidente.
 9. Iwasang lumapit sa kulungan ng mga baka kapag kumukulog at kumikidlat sapagkat ang mga baka ay nakaaakit ng kidlat.
 10. Kailangang magbuhol ng inyong panyo kapag ikaw ay nakarinig ng huni ng kuwago sa katanghalian upang hindi magkaroon ng masamang pangyayari.
 11. Kapag ang buntot ng baka ay bahagyang nakataas, ibig sabihin ay malapit nang umulan.
 12. Kapag ang inyong alagang aso ay nanganganak ng marami, itapon mo ang isa sa mga ito upang hindi ito mamatay isa-isa at lumaki ang natitira pang mga tuta nang malusog.
 13. Kapag ang inyong alagang pusa ay maghilamos ng kanyang mukha nang nakaharap sa pintuan, may darating kayong panuhin.
 14. Kapag ang inyong aso ay nagsusungkal o naghuhukay ng lupa sa loob ng bakuran, nagbabadya ito ng kamatayan sa inyong pamilya.
 15. Kapag ang isang pusa ay bumahing, ito ay nagpapahiwating ng pag-ulan.
 16. Kapag ang pusa ay nagngingiyaw habang sakay ng barko, malamang na maaksidente ito.
 17. Kapag ikaw ay dinapuan ng puting paru-paro habang ikaw ay nasa loob ng simbahan, ibig sabihin ay kinalulugdan ka ng Diyos.
 18. Kapag ikaw ay naglalakad sa gubat, magpahid ng bawang sa iyong mga paa upang ikaw ay hindi mapahamak sa mga hayop doon.
 19. Kapag ikaw ay natinik, ipahaplos mo sa kamay ng pusa ang iyong leeg upang maalis ang tinik.
 20. Kapag iyong minura at pinagsalitaan ang mga daga, lalo itong mamiminsala sa inyong mga kagamitan tulad ng damit at iba pa.
 21. Kapag kayo ay lilipat ng tirahan, huwag dalhin ang pusa sa bagong lilipatang bahay upang hindi malasin ang inyong bagong tahanan.
 22. Kapag may nakita kayong gagambang gumagapang sa inyong suot na damit, kayo ay makakatanggap ng salapi sa lalong madaling panahon.
 23. Kapag mayroong pusang itim na lumalakad sa ilalim ng hagdan, mamalasin ang taong umakyat sa hagdanang iyon.
 24. Kapag mayroong pusang sumunod sa iyo habang ikaw ay naglalakad, ikaw ay magkakapera.
 25. Kapag naglalaro ang pusa habang sakay ng barko, ibig sabihin ay mayroong magandang panahon.
 26. Kapag puti ang kulay ng unang paru-parong makikita sa isang araw, ikaw ay bubuwenasin sa maghapon.
 27. Kapag tumilaok ang tandang habang nakaharap sa pintuan, mayroon kang panauhin na darating.
 28. Mamalasin ang sinumang magdadala ng pusa sa kanyang paglalakbay.
 29. Masamang makakita ng puting pusa sa gabi.
 30. Masuwerte sa buhay ang magsuot ng damit na mayroong disenyo ng mga paru-paro.

Iba pang mga Pamahiin ng mga Pilipino

 1. Ang babaeng kumakanta habang nagluluto ay makakapag-asawa ng biyudo.
 2. Ang bilang ng hagdan ay dapat laging gansal.
 3. Ang iyong kahilingan ay magkakatotoo kapag napatay mo ang mga kandila sa iyong birthday cake sa isang ihip lamang.
 4. Ang kuliglig ay nakapagdadala ng swerte sa tahanan.
 5. Ang sinumang makakakuha ng panyong ginamit na pantali sa ulo ng patay ay makapagnanakaw nang hindi mahuhuli. Ang panlaban dito ay ang paglalagay ng isang timbang tubig na mayroong kutsilyo sa likod ng iyong pinto.
 6. Ang sinumang taong ipinanganak na mayroon ng ngipin ay madaling mamamatay.
 7. Ang sinumang taong may dalang tandang patungo sa sabungan at may nakasalubong na patay o buntis ay tiyak na matatalo.
 8. Ang sinumang taong mayroong malaking tainga ay magkakaroon ng mahabang buhay.
 9. Bago matulog ay usalin ang mga sumusunod upang layuan ka ng evil spirit at manatiling maganda ang kalusugan: Matthew, Mark, Luke and John, Bless the bed that I lie on.
 10. Bawal duraan ang apoy na biglang lumiyab magdadala ito ng kamalasan.
 11. Bubuwenasin sa buhay ang sinumang mag-aalaga ng puting tandang.
 12. Hindi na lalaki ang taong hinakbangan habang natutulog.
 13. Hindi nakapagtatago ng lihim ang taong malakas bumagsak ang paa habang naglalakad.
 14. Hindi tatamaan ng bala ang tao na may anting-anting.
 15. Huwag aakyat ng puno sa anumang araw ng Semana Santa dahil nakabitin doon si Hudas.
 16. Huwag kang magsuklay ng iyong buhok sa gabi dahil baka ikaw ay maging kalbo, ulila, o balo. Subalit kung kailangang suklayin mo ang iyong buhok sa gabi, kagatin mo muna ang dulo ng suklay.
 17. Huwag kang magsusugal kapag ikaw ay bagong gupit, kung hindi ikaw ay siguradong matatalo.
 18. Huwag mag walis sa gabi para huwag malasin.
 19. Huwag magtanim ng papaya sa harap ng bintana ng bahay dahil magdadala ito ng malas.
 20. Huwag mamimigay ng mga sapatos na walang bayad. Sa halip, itapon ang mga sapatos paitaas sa hangin at kung sino man ang makadampot ng mga ito ay siya ang magmay-ari, o di kaya ay bayaran niya ang mga sapatos ng singko sentimos.
 21. Huwag putulin ang iyong kuko sa gabi, o sa mga araw ng Martes, Miyerkules, at Biyernes.
 22. Huwag umalis sa hapag kainan habang mayroon pang kumakain dahil hindi makakapag-asawa ang binata o dalagang kasalo sa pagkain.
 23. Ikaw ay bubuwenasin sa inyong pupuntahan kapag ang kanan ng iyong sapatos ang una mong isinuot.
 24. Ikaw ay susuwertehin sa buhay kapag mayroong ahas na bumagtas sa iyong dinaraanan.
 25. Ilagay sa ilalim ng unan ang larawan ng taong minamahal para maalala nito.
 26. Ilagay sa ilalim ng unan ang nabunging ngipin upang tumubo agad.
 27. Ipunin ang unang ulan ng Mayo dahil may hatid itong grasya.
 28. Itapon ang mga sirang relo dahil magbibigay ito ng malas.
 29. Iwasan ang pag-ulit ng iyong panaginip sa pamamagitan ng pagbaligtad ng iyong unan.
 30. Kailangang ibaon sa lupa ang nabunging ngipin sa taas para deretso pababa at maganda ang tubo ngipin.
 31. Kailangang iikot ang mga plato bago iwan ang mga kasambahay na kumakain para walang mangyaring masama sa aalis.
 32. Kailangang itapon sa bubong ang nabunging ngipin sa baba para deretso pataas at maganda ang tubo ngipin.
 33. Kapag ang isang mangingisda ay lumingon sa kanyang likuran o sa pinanggalingan habang patungo sa dagat ay kaunti lamang ang mahuhuli nitong isda.
 34. Kapag binunutan ng puting buhok ay mas lalo itong darami.
 35. Kapag dumikit sa iyong ngala-ngala ang ostiya o kaya ay nahulog ito sa iyong pangungumunyon, ibig sabihin ay mayroon kang kasalanan na hindi naikumpisal.
 36. Kapag ikaw ay nakalabag sa batas trapiko, halikan mo ang iyong mga daliri at hipuin ang bubong ng iyong sasakyan upang hindi ka mahuli ng pulis.
 37. Kapag ikaw ay naligaw sa kagubatan, baligtarin mo ang iyong damit upang muli mong makita ang tamang daan pabalik.
 38. Kapag ikaw ay napadaan sa isang yungib o tunnel, iwasan mo ang huminga at gumawa ng isang kahilingan habang nasa loob nito at iyon ay magkakatotoo.
 39. Kapag kumakain ng isang buong isda, umpi­sahang kainin ay bahagi ng bundot patungo sa ulo upang maging pasulong ang takbo ng iyong buhay.
 40. Kapag nagkaroon ng eklipse ay maghahatid ito ng malas.
 41. Kapag nakakuha kayo ng pitso o “wishbone” habang kumakain ng manok, pagtulungan ninyo itong baliin at sinuman ang makakuha ng dulong korona nito ay matutupad ang kanyang kahilingan.
 42. Kapag nakapulot ng barya sa daan ay huwag gastusin. Itago ito upang maging maluwag ang pasok ng pera.
 43. Kapag sinira ng baka o kalabaw ang bakod ng isang bahay ay magdadala ito ng disgrasya.
 44. Kapag tumunog ang kampana sa Lingo ng Pagkabuhay, sumigaw ng napakalakas at ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay.
 45. Kapag umaaraw at umuulan ng sabay ay may kinakasal na tikbalang.
 46. Kung aksidenteng nahulog ang ginagamit na gunting, nagtataksil ang iyong asawa/partner.
 47. Kung ang nangangati ang kaliwang palad, may pagkakagastusan ka. Kung mangati, kamutin ito para hindi matuloy ang paggasta.
 48. Kung ano ang bilang ng mga ekis sa iyong kanang palad ang siya ring bilang ng iyong magiging anak.
 49. Kung nagkita kayong magkaibigan habang naglalakad sa tulay, iwasang magsabihan ng ‘goodbye’ bago maghiwalay upang sigurado ulit kayong magkikita.
 50. Kung nangangati ang kanang palad, ang ibig sabihin ay may darating na pera, ngunit kung kakamutin mo ito, hindi matutuloy ang pagdating pera.
 51. Kung tinutulugan ng isang tao ang kanyang mga libro, siya ay magiging palatandain.
 52. Laging matulog na nakaharap sa silangan, kundi ikaw ay hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan.
 53. Mag-iwan ng pangati (barya o perang papel) sa wallet para humami.
 54. Magkakaroon ng kuto kapag nagbibilad sa araw.
 55. Magkakaroon ng magandang ani kapag umulan sa araw ng Todos los Santos.
 56. Magkakaroon ng maraming huli ang isang mangingisda kapag siya ay nakasalubong o nakakita ng paru-paro habang patungo sa dagat.
 57. Maglagay ng barya o perang papel sa wallet kapag ipinanregalo ito para suwertihin ang pagbibigyan.
 58. Magsunog ng piraso ng pagkaing naging dahilan nang madalas na pagdumi at ipainom ito.
 59. Malas ang araw kapag tumapat sa Biyernes ang ikalabingtatlong araw ng buwan.
 60. Malas ang gusaling mayroong 13 palapag.
 61. Malas ang numerong labintatlo.
 62. Malas ang sabay-sabay na pagkain ng labingtatlong tao.
 63. Malas kapag sa kaliwang balikat tiningnan ang sinag ng bilog na buwan.
 64. Malas tumira sa bahay na pinangyarihan ng krimen.
 65. Mamalasin ang sinumang maglalakbay kapag siya ay natalisod o kaya ay nadapa bago umalis ng bahay.
 66. Mamalasin ang sinumang magsusuot ng baligtad na medyas.
 67. Mamalasin ang taong nakabasag ng salamin.
 68. Mas malaki ang ibinibigay sa koleksyon ng simbahan, mas malaki ang ibabalik na grasya.
 69. Masamang hipuin ng babae o kaya ay hakbangan nito ang mga kagamitan ng isang mangingisda sapagkat malamang na hindi ito makahuli ng isda.
 70. Masamang maglakbay kapag kayo ay labintatlo katao sapagkat malamang na mamatay ang isa sa inyo.
 71. Masamang magpatong ng sapatos sa mesa sapagkat nagdadala ito ng kamalasan sa buhay o pag-aaway sa pamilya.
 72. Matatanggal ang balis o usog sa pamamagitan nang pagpapahid ng laway sa nabalis o nausog ng taong nakabalis o nakausog.
 73. May dalang suwerte ang batong ruby.
 74. May darating na panauhing babae kapag naibagsak ang kutsara habang kumakain.
 75. May darating na panauhing lalaki kapag naibagsak ang tinidor habang kumakain.
 76. May masamang nangyari kapag nakabasag ng baso ng hindi sinasadya.
 77. Nakakapagpagaling ang paghawak sa imahe ng mga Santo o sa damit ng mga ito.
 78. Pagkatapos mag-aral sa gabi, ilagay ang librong iyong pinag-aaralan sa ilalim ng iyong unan, at mananatili ang iyong pinag-aralan sa iyong isip.
 79. Patatawarin ang mga nagawang kasalanan kapag nagpenitensya sa Mahal na Araw.
 80. Tatalino, magiging malusog at magiging lider ang bagong binyag na sanggol kung una itong nailabas ng pintuan ng simbahan.
 81. Umikot ng tatlong beses sa unang makikitang puno para makapasa sa kukuning eksamin.
 82. Umiyak sa gabi para maging masaya sa susunod na araw.
 83. Upang balikan ka ng umalis na asawa, ilagay mo ang kanyang damit na naisuot na sa ilalim ng inyong lutuan at siya ay tiyak na magbabalik.
 84. Upang buwenasin ka sa inyong paglalakad, kailangang unahing isuot ang kanang medyas bago kaliwa.
 85. Upang huwag matuloy ang ulan, mag sabit ng brief sa bintana.
 86. Upang huwag umulan, kumuha ng abo mula sa iyong kusina at isabog ito sa iyong bakuran.
 87. Upang maalis ang iyong takot habang ikaw ay nagsasalita sa harap ng publiko, maglagay ng isang sentimo sa loob ng iyong sapatos.
 88. Upang maging maginhawa at hindi mahirapang manganak ang isang babae, kailangan buksan ang lahat ng bintana at pintuan. Kailangan ding kalagin ang anumang buhol sa lubid sa paligid at maglagay ng kutsilyo o lanseta sa ilalim ng kama nito habang nanganganak.
 89. Upang suwertehin sa pupuntahan, kanang paa ang palaging dapat unang ihakbang sa sasakyan.

SEE ALSO: Sawikain: 100+ Halimbawa ng Sawikain at Kahulugan

Ang pahinang ito ay naglalaman ng 283 na pamahiin. Kung may alam kang pamahiin na hindi namin naisama sa pahinang ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Maraming salamat sa pagbabasa! 🙂

94 Shares
Share via
Copy link