Dandansoy Lyrics

Dandansoy, bayaan ta ikaw
Pauli ako sa Payao
Ugaling kung ikaw hidlawon
Ang Payaw imo lang lantawon

Dandansoy, kung imo apason
Bisan tubig di magbalon
Ugaling kung ikaw uhawon
Sa dalan magbubon-bubon

Ang panyo mo kag panyo ko
Dal-a diri kay tambihon ko
Ugaling kung magkasilo
Bana ta ikaw, asawa mo ako

SEE ALSO: Magtanim Ay Di Biro Lyrics

4 Shares
Share via
Copy link