Florante at Laura Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Ang Florante at Laura ni Francisco Baltazar ay binubuo ng maraming tauhan. Sa post na ito makikilala natin silang lahat pati na rin ang mga katangian ng bawat isa.

Mga Tauhan sa Florante at Laura

Florante

Gerero at tagapagtanggol ng kaharian ng Albanya; mabait na anak nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca; pinakamamahal ni Laura.

Laura

Prinsesa ng Albanya; anak ni Haring Linceo; minamahal ng lubos ni Florante.

SEE ALSO: Florante at Laura Buod ng Bawat Kabanata 1-30 (with Talasalitaan)

Adolfo

Anak ni Konde Sileno; nagtangkang pumatay kay Florante; umagaw kay Laura kay Florante.

Aladin

Gererong moro ng Persiya; anak ni Sultan Ali Adab; nagligtas sa buhay ni Florante; nakaisang-dibdib ni Flerida.

Flerida

Napusuan ni Sultan Ali Adab; nakaisang-dibdib ni Aladin.

Menadro

Isa sa mga naging kamag-aral nina Florante at Adolfo nung sila’y nag-aaral pa; pamangkin ng gurong si Antenor; nagligtas kay Florante sa tangkang pagpatay ni Adolfo.

Antenor

Mabait at matalino na guro nina Florante, Adolfo, at Menandro.

Duke Briseo

Ama ni Florante; kabiyak ni Duke Floresca; namatay dahil sa utos ni Adolfo.

Prinsesa Floresca

Ina ni Florante; may-bahay ni Duke Briseo; prinsesa ng Krotona.

SEE ALSO: Florante at Laura Buod ng Buong Kwento

Konde Sileno

Ama ni Adolfo

Haring Linceo

Hari ng Albanya; ama ni Laura; namatay dahil sa utos ni Adolfo.

Hari ng Krotona

Lolo ni Florante; ama ni Prinsesa Floresca.

Sultan Ali Adab

Ama ni Aladin; umagaw kay Flerida.

Heneral Osmalik

Pinuno ng hukbong Moro na sumakop sa Krotona.

Menalipo

Pinsan ni Florante

SEE ALSO: Ibong Adarna Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

6 Shares
Share via
Copy link