Noli Me Tangere Kabanata 18 (Buod, Mga Tauhan, Aral, atbp.)

Ang kabanata 18 ng Noli Me Tangere na pinamagatang “Mga Kaluluwang Naghihirap,” ay naglalarawan ng sitwasyon sa simbahan at ang pagdalo ni Sisa, ang ina nina Basilio at Crispin.

Ito ay nagbibigay diin sa paniniwala ng mga tao sa indulgencia at ang maling pagtrato kay Sisa ng mga nasa simbahan. Ipinapakita rin dito ang kawalan ng hustisya at pag-unawa para sa mga mahihirap at api.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 17 (Buod, Mga Tauhan, Aral, atbp.)

Maikling Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 18: Mga Kaluluwang Naghihirap

Sa kabanatang ito, abala ang mga matatanda sa nalalapit na pista at nagtatalakay sa pagbili ng indulgencia para sa mga yumaong kamag-anak na nasa purgatoryo.

Si Sisa naman, nagdala ng handog na gulay at pako para sa mga pari. Sa kusina ng kumbento, nalaman niya mula sa tagaluto na maysakit si Padre Salvi at hindi niya ito makakausap.

Laking gulat ni Sisa nang malamang pinagbibintangan ang kanyang mga anak na tumakas matapos magnakaw.

Sinabihan pa siya ng tagaluto na hindi niya tinuruan ng kabutihang asal ang kanyang mga anak at na sila ay nagmana sa kanilang walang-silbing ama.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan

Narito ang mga tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 18 – Mga Kaluluwang Naghihirap:

Sisa

Ina nina Basilio at Crispin; dinala ang handog sa simbahan para sa mga pari.

Mga Matatanda sa Simbahan

Nag-uusap tungkol sa indulgencia at sa mga magmimisa.

Tagaluto sa Kumbento

Nakausap ni Sisa at nagbigay ng masamang balita tungkol sa kanyang mga anak.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan

Sa simbahan ng San Diego at kusina ng kumbento.

Talasalitaan

 • Entonces – Espanyol na salita na ngangahulugang “then” o sa tagalog ay “puwes”
 • Indulgencia Plenaria – dasal upang tubusin ang mga sala ng mga yumao
 • Inihayhay – isinalansan
 • Kinokolahan – lagyan ng pandikit o glue
 • Kompraternidad – samahan ng mga nananampalataya
 • Nanunuya – nang-aasar
 • Purgatoryo – isang doktrinang katoliko kung saan pinaniniwalaang dito dinadalisay ang mga kaluluwa bago makapasok sa langit
 • Sakristiya – kuwarto sa simbahan kung saan nakalagay ang gamit ng pari
 • Sensilyo – barya

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 18

Ito ang mga mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 18:

 • Kahalagahan ng Pang-unawa at Hustisya: Ang kabanata ay nagpapakita ng kawalan ng pang-unawa at hustisya para sa mga mahihirap tulad ni Sisa.
 • Maling Pagtrato sa mga Mahihirap: Ipinapakita rin dito kung paano minamaliit at hindi pinapahalagahan ang mga mahihirap na tao sa lipunan.
 • Pagkakamali sa Paghusga sa Karakter ng Tao: Ang maling pag-aakusa kay Sisa na hindi niya tinuruan ng kabutihang asal ang kanyang mga anak ay sumasalamin sa maling paghusga sa karakter ng isang tao.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 19 (Buod, Mga Tauhan, Aral, atbp.)

Sa Kabanatang ito binibigyang-diin ang mahirap na kalagayan ni Sisa at ang kawalan niya ng magawa sa mga akusasyon laban sa kanyang mga anak.

Ipinapakita ng kabanatang ito ang malaking agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap sa lipunan, at kung paano madalas na hindi pinapansin o mali ang pagtrato sa mga mahihirap.

Ang kabanata ay nagpapakita rin ng malalim na mga isyung panlipunan na kinakaharap ng mga karakter sa nobela.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

At ‘yan ang kabuuan ng ating aralin. Nawa’y nakatulong sa iyo ang kabanatang ito. Mangyaring ibahagi sa iyong mga kamag-aral at kaibigan upang sila rin ay makakuha ng kaalaman tungkol sa obra ni Rizal.

Huwag mo ring kalimutang i-share ang araling ito sa iyong mga social media platform! Pindutin lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan o nais pag-usapan hinggil sa ating paksa, malugod namin hihintayin ang iyong mga komento sa ibaba.

0 Shares
Share via
Copy link